دیابت

نوار تست قند خون
12 دسامبر 2022
578 بازدید

نوار تست قند خون

دستگاه تست قند خون دارای یک سوزن‌زن با قابلیت تنظیم عمق نفوذ سوزن در پوست است که با استفاده از آن می‌توان خون مورد نیاز برای تست را از انگشت خارج کرد. خون گرفته شده باید در قسمت مشخصی بر روی نوار تست قند خون قرار گیرد. آنزیم مخصوصی که بر روی نوار تست قند خون وجود دارد با خون ترکیب شده و با استفاده از فتومتری، نور با طول موج معینی به خون تابیده می‌شود. نور توسط آنزیم، جذب شده و میزان گلوکز موجود در نمونه خون مشخص می‌شود. هر چه میزان گلوکز خون بیشتر باشد، نور بیشتری توسط آنزیم جذب می‌شود و دستگاه تست قند خون، عدد بالاتری را نشان می‌دهد.

دستگاه تست قند خون
12 دسامبر 2022
639 بازدید

دستگاه تست قند خون

دستگاه تست قند خون دارای یک سوزن‌زن با قابلیت تنظیم عمق نفوذ سوزن در پوست است که با استفاده از آن می‌توان خون مورد نیاز برای تست را از انگشت خارج کرد. خون گرفته شده باید در قسمت مشخصی بر روی نوار تست قرار گیرد. آنزیم مخصوصی که بر روی نوار تست وجود دارد با خون ترکیب شده و با استفاده از فتومتری، نور با طول موج معینی به خون تابیده می‌شود. نور توسط آنزیم، جذب شده و میزان گلوکز موجود در نمونه خون مشخص می‌شود. هر چه میزان گلوکز خون بیشتر باشد، نور بیشتری توسط آنزیم جذب می‌شود و دستگاه تست قند خون، عدد بالاتری را نشان می‌دهد.

0
    0
    سبد خرید
    سبد خرید خالی استبازگشت به فروشگاه