چست الکترود

چست الکترود F-TB1
13 دسامبر 2022
390 بازدید

چست الکترود F-TB1

به منظور بررسی و کنترل علائم حیاتی بیمار، از چست الکترود F-TB1 برای اتصال دستگاه مانیتورینگ قلب و ثبت سیگنال‌های قلبی استفاده می‌شود. چست الکترود F-TB1 از جنس فوم بوده که بر روی قفسه‌سینه بیمار چسبانده شده و در برابر جریان الکتریکی، مقاومت بسیار کمی دارد تا بتواند از طریق پوشش فلزی خود، سینگال‌های قلبی را بدون نویز دریافت کرده و آن را بر روی مانیتور نمایش دهد. این چست الکترود برای انجام Short Term Monitoring مناسب است.

چست الکترود FS-50
13 دسامبر 2022
457 بازدید

چست الکترود FS-50

به منظور بررسی و کنترل علائم حیاتی بیمار، از چست الکترود FS-50 برای اتصال دستگاه مانیتورینگ قلب و ثبت سیگنال‌های قلبی استفاده می‌شود. چست الکترود FS-50 از جنس فوم بوده که بر روی قفسه‌سینه بیمار چسبانده شده و در برابر جریان الکتریکی، مقاومت بسیار کمی دارد تا بتواند از طریق پوشش فلزی خود، سینگال‌های قلبی را بدون نویز دریافت کرده و آن را بر روی مانیتور نمایش دهد. این چست الکترود برای انجام Stress Test و A&E مناسب است.

چست الکترود F-RG1
13 دسامبر 2022
572 بازدید

چست الکترود F-RG1

به منظور بررسی و کنترل علائم حیاتی بیمار، از چست الکترود F-RG1 برای اتصال دستگاه مانیتورینگ قلب و ثبت سیگنال‌های قلبی استفاده می‌شود. چست الکترود F-RG1 از جنس فوم بوده که بر روی قفسه‌سینه بیمار چسبانده شده و در برابر جریان الکتریکی، مقاومت بسیار کمی دارد تا بتواند از طریق پوشش فلزی خود، سینگال‌های قلبی را بدون نویز دریافت کرده و آن را بر روی مانیتور نمایش دهد. این چست الکترود برای انجام Monitoring مناسب است.

چست الکترود F-521
13 دسامبر 2022
399 بازدید

چست الکترود F-521

به منظور بررسی و کنترل علائم حیاتی بیمار، از چست الکترود F-521 برای اتصال دستگاه مانیتورینگ قلب و ثبت سیگنال‌های قلبی استفاده می‌شود. چست الکترود F-521 از جنس فوم بوده که بر روی قفسه‌سینه بیمار چسبانده شده و در برابر جریان الکتریکی، مقاومت بسیار کمی دارد تا بتواند از طریق پوشش فلزی خود، سینگال‌های قلبی را بدون نویز دریافت کرده و آن را بر روی مانیتور نمایش دهد. این چست الکترود برای انجام Short Term Monitoring مناسب است.

0
    0
    سبد خرید
    سبد خرید خالی استبازگشت به فروشگاه